ZŠ Bezručova

Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové

|

Školní / žákovský parlament

Školní parlament je dobrovolná aktivita pro žáky naší školy.

Na škole funguje od roku 2019, pracoval i v době online výuky, kdy jsme např. posílali všem dětem i rodičům „tipovník“ na různá témata tak, aby se dlouhá doba trávená při online výuce dala lépe přežít (tipy co číst, jaké filmy zhlédnout, kam i při restrikcích jet na výlet, čím se doma zabavit, co vyrábět, jaké hry hrát apod.). Postupně se učíme pracovat efektivněji a zlepšovat prostředí naší školy.

 

Projednávají se zde věci ohledně školy. Školní parlament se snaží naši školu vylepšit tak, aby se v ní našim žákům i učitelům líbilo. Řeší se zde různé školní nedostatky (např.: kam umístit kola či koloběžky, krabice na třídění odpadu, co zlepšit …), zapojování školy do různých projektů (např.: Pěšky do školy, charitativní akce – Ježíškova vnoučata), různé akce, jejichž cílem je občas rozveselit děti i vyučující (např.: den šílených účesů, teplákový den, Retro den, Suit-Up den, barevný týden...)

Parlament pracuje s podanými návrhy nejen účastníků parlamentu, ale i ostatních spolužáků a učitelů školy. Na parlamentu vyslechneme, zhodnotíme, pokusíme se zrealizovat anebo podáme návrh panu řediteli nebo vedení školy.

  • dokázali jsme vybrat peníze od našich žáků a učitelů pro adopci zvířat ze ZOO ve Dvoře Králové (rok jsme byli adoptivními rodiči fosy a fenka) a pro Zoopark Stěžery
  • pomáháme při realizaci dne otevřených dveří
  • projekt „Pěšky do školy“ – zapojili jsme se do celostátního projektu „Pěšky do školy“, během kterého se žáci a učitelé snažili do školy docházet pěšky či na kolech, nebo alespoň auty nezajíždět až před školu. Projekt byl zorganizován hlavně kvůli zdraví – aby měly děti více pohybu. (září 2021)
  • obnovit zprávičky – každých 14 dní se parlamenťáci spojí přes školní rozhlas se všemi třídami a informují o různých akcích, exkurzích, úspěších našich žáků v mimoškolních i školních aktivitách, olympiádách atd.

Adaptační kurz Horní Maršov

V parlamentu za poslední rok přibylo spoustu nových tváří, proto jsme se rozhodli vyjet na „Adaptační kurz pro parlament“. Na 3 dny a 2 noci parlament dne 11.4. odjel do Horního Maršova do centra Dotek, kde se všichni členové parlamentu lépe seznámili a naučili lépe spolupracovat. Zároveň zde formou hry zlepšovali své celkové myšlení, učili se formulovat svoje argumenty pro a proti. Samozřejmě jsme hráli i spoustu her na stmelení našeho týmu. Pobyt jsme si velmi užili.

 

Také jsme absolvovali workshop s lektorem CEDU (= Centrum pro demokratické učení), který se konal 3.5.2022 přímo u nás na škole.

Tento workshop můžeme zhodnotit jako velmi přínosný. Samozřejmě nechyběly ani různé hry na aktivizaci a rozproudění energie, ale naučili jsme se efektivněji plánovat akce. Lektor nám ukázal tzv. SWOT analýzu a my jsme společnými silami opravdu dali dohromady pozitiva, negativa, rizika i příležitosti, a to nejen z pohledu žáků, ale i z pohledu vedení školy, učitelů, pomocného personálu i rodičů.

Plni dojmů z tohoto užitečného meetingu jsme zorganizovali „No backpack day“, který děti hned druhý den zhodnotily. A odvedly velký kus práce.

Slovo koordinátora ŽP

Jako koordinátor parlamentu musím říct, že pozoruji na dětech velký posun v tom směru, že si mnohem více uvědomují to, že zorganizovat něco pro celou školu není jednoduchá záležitost, ale navíc jsou si mnohem více vědomy toho, že existují také určitá rizika, která je potřeba vzít v úvahu. Umí pěkně komunikovat, nepřekřikují se, dávají si slovo a prostor pro vyjádření svých nápadů a myšlenek. Umí spolupracovat a plnit zadané úkoly. Určitě to ještě není na 100%, ale já na dětech vidím obrovský posun v uvažování. Myslím, že letošní školní rok byl pro parlamenťáky náročný, ale hodně užitečný a poučný a děti se hodně naučily.   

Kalendář akcí

Meteo stanice

Aktuální teplota: 0,0 °C
Tlak vzduchu: 0,00
Rychlost větru: 0,0 m/s
Data v čase: 14:03:39,
dne 16.12.20

Podpora duševního zdraví

Ve spolupráci s Ped-psych. poradnou jsme zapojeni do projektu na podporu duševního zdraví žáků a pedagogů, který je financován z norských fondů.

více informací zde...

progeCAD Professional

Používáme progeCAD Professional od SoliCAD.com

více informací zde...

Evropský sociální fond

 

Škola je zapojená do projektů ESF - Investice do rozvoje vzdělání.

Ocenění scio.cz

Naše škola má ve svých řadách žáka, který dosáhl výborného výsledku v testování.

více informací zde...

Zelená škola

Škola je zapojena do projektu recyklace elektroodpadu ve školách – Zelená škola

více informací zde...

HKFree

Děkujeme občanskému sdružení HKFree, které naši školu bezplatně připojilo kvalitní linkou do sítě internet.

více informací zde...