ZŠ Bezručova

Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové

|

Volby do školské rady 2021

Zápis o volbě do školské rady ZŠ, Hradec Králové, Bezručova 1468

Volba členů za zákonné zástupce žáků.

1. Vyhlášení.

Volby byly vyhlášeny veřejným oznámením ředitele školy dne 16.března 2021. Písemné sdělení o termínu, místu konání voleb a jejich průběhu obdrželi všichni zákonní zástupci prostřednictvím úřední desky a programu Bakalář. Součástí informace byl i volební řád schválený radou města. Také byli informováni o účelu zřízení školské rady ve smyslu školského zákona č.561/20054 Sb.

2. Kandidátní listina

Do stanoveného termínu byly podány návrhy na sedm kandidátů do školské rady:

 1. Lenka Špičanová, dcera ve 2.A
 2. Michal Dunda, dcera v 5.A
 3. Gabriela Hronová, synové ve 2.A a 3.A
 4. Lenka Kuřinová, dcera v 1.B
 5. Helena Severová, syn ve 3.B
 6. Tomáš Rezek, syn v 5.C a dcera v 1.C
 7. Iva Volfová, synové ve 4.C a 7.C

3. Volební komise

Ředitel školy jmenoval tříčlennou komisi, která byla pověřena dohledem nad průběhem voleb, jejími členy byli:

 1. Mgr. Lenka Pechánková
 2. Mgr. Pavel Hlavatý
 3. Alena Čakányová

4. Průběh voleb

Volby proběhly dne 1.června, dostavilo se k nim celkem 208 zákonných zástupců, jejich účast je zaznamenána podpisem na prezenční listině vytvořené z databáze rodičů.  Každý z nich vybral dva kandidáty a vhodil do volební urny.

5. Výsledky voleb

Volební komise přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

 1. Lenka Špičanová – 35, byla zvolena
 2. Michal Dunda – 32, nebyl zvolen
 3. Gabriela Hronová – 33, byla zvolena
 4. Lenka Kuřinová – 25, nebyla zvolena
 5. Helena Severová – 24, nebyla zvolena
 6. Tomáš Rezek – 28, nebyl zvolen
 7. Iva Volfová – 31, nebyla zvolena

6. Potvrzení výsledků voleb

Volební komise svými podpisy stvrzuje, že způsob vyhlášení voleb a jejich příprava, průběh voleb a vlastní hlasování byly v souladu s ustanoveními školského zákona č.561/2004 Sb. a volebního řádu schváleného radou města. Zápis byl proveden ve čtyřech vyhotoveních, byl předán řediteli školy, zvoleným zástupcům do školské rady a byl zaslán zřizovateli.

V Hradci Králové, 2. 6. 2021

Kalendář akcí

Meteo stanice

Aktuální teplota: 27,2 °C
Tlak vzduchu: 1013,92
Rychlost větru: 0,0 m/s
Data v čase: 16:16:02,
dne 13.09.23

Podpora duševního zdraví

Ve spolupráci s Ped-psych. poradnou jsme zapojeni do projektu na podporu duševního zdraví žáků a pedagogů, který je financován z norských fondů.

více informací zde...

progeCAD Professional

Používáme progeCAD Professional od SoliCAD.com

více informací zde...

Evropský sociální fond

 

Škola je zapojená do projektů ESF - Investice do rozvoje vzdělání.

Ocenění scio.cz

Naše škola má ve svých řadách žáka, který dosáhl výborného výsledku v testování.

více informací zde...

Zelená škola

Škola je zapojena do projektu recyklace elektroodpadu ve školách – Zelená škola

více informací zde...

HKFree

Děkujeme občanskému sdružení HKFree, které naši školu bezplatně připojilo kvalitní linkou do sítě internet.

více informací zde...