ZŠ Bezručova

Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové

|

Základní informace o provozu školní družiny 2017

Provoz školní družiny je od 6.15 hodin do 17 hodin, odpoledne lze děti vyzvednout do 13 hodin a později od 15 hodin.

Školní družina – Základní informace

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám sdělili důležité informace k provozu školní družiny ZŠ Bezručova.

  • Provoz školní družiny je ve všední dny od 6:15 do 17:00 hodin. Ráno děti přicházejí do ŠD postranním vchodem z Baarovy ulice a odpoledne tímto vchodem zase odcházejí. Ke spojení s vychovatelem slouží video telefon na mezipatře u školní družiny. Do 15:30 hodin si můžete dítě vyzvednout u vychovatele Vašeho dítěte, po této době se oddělení spojují (podle ročníků) a na nástěnce u telefonu najdete jméno vychovatele, který v tomto čase vyřizuje propouštění Vašeho dítěte ze ŠD. Odpoledne mají děti do 13:00 hodin odpočinkovou činnost. V této době si vaše dítě můžete bez problémů vyzvednout. Od 13:00 do 14:45 hodin mají děti vlastní řízený program. V tuto dobu by děti neměly běžně odcházet ze ŠD, výjimky tvoří návštěvy lékaře, nebo pravidelná zájmová činnost. Ideální čas pro vyzvednutí dítěte je kolem 15. hodiny a později.
  • V době vedlejších školních prázdnin zůstává provoz ŠD nezměněn, ale je nutné dítě písemně přihlásit u vychovatele nebo na nástěnce na mezipatře ŠD.
  • Dítě nelze ze školní družiny uvolnit na základě ústního vzkazu, telefonické žádosti či SMS zprávy. Dítě můžeme samostatně uvolnit na základě písemné žádosti nebo pravidelně dle vyplněného zápisního lístku, ve kterém můžete časy odchodu v průběhu roku měnit. V zápisním lístku by také měly být uvedeny osoby mimo zákonných zástupců (rodičů), kteří mohou dítě osobně vyzvednout.
  • Do školní družiny děti potřebují oblečení na převlečení na hry venku na hřišti v závislosti na ročním období a malý ručník, který má dítě pověšený v herně pro dodržování pravidel hygieny.
  • Do školní družiny jsou přijímány děti na základě řádně vyplněné přední strany Zápisního lístku, údaje o odchodech na zadní straně se vyplňují až v průběhu zahájení školního roku.
  • Pro zkvalitnění a zpestření práce s dětmi slouží měsíční příspěvek rodičů 200 Kč (celkem tedy 2000 Kč za školní rok), který je takto vybírán na všech základních školách v Hradci Králové a to ve dvou termínech - v září (částka 800,- Kč) a v lednu (částka 1200,- Kč). Přesné informace o způsobu úhrady dostanete v dostatečném předstihu.

Kalendář akcí

Meteo stanice

Aktuální teplota: 0,0 °C
Tlak vzduchu: 0,00
Rychlost větru: 0,0 m/s
Data v čase: 14:03:39,
dne 16.12.20

Podpora duševního zdraví

Ve spolupráci s Ped-psych. poradnou jsme zapojeni do projektu na podporu duševního zdraví žáků a pedagogů, který je financován z norských fondů.

více informací zde...

progeCAD Professional

Používáme progeCAD Professional od SoliCAD.com

více informací zde...

Evropský sociální fond

 

Škola je zapojená do projektů ESF - Investice do rozvoje vzdělání.

Ocenění scio.cz

Naše škola má ve svých řadách žáka, který dosáhl výborného výsledku v testování.

více informací zde...

Zelená škola

Škola je zapojena do projektu recyklace elektroodpadu ve školách – Zelená škola

více informací zde...

HKFree

Děkujeme občanskému sdružení HKFree, které naši školu bezplatně připojilo kvalitní linkou do sítě internet.

více informací zde...