ZŠ Bezručova

Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové

|

Připomenutí odevzdání přihlášek na střední školy

Informace pro vycházející žáky a rodiče - jak přihlášky vyplnit, další pokyny a termíny

Informace pro vycházející žáky a rodiče
-    v prvním kole přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky, ve 2. kole libovolný počet
-    přihlášku doručí na SŠ zákonný zástupce žáka
-    termín odevzdání je 1. 3. 2018 (mohou i ti, kteří konali talentové zkoušky a byli přijati)
-    přijímací řízení probíhá od 12. do 28. 4. 2018
-    pro nematuritní obory 22. do 30. 4. 2018
-    přihlášky a zápisový lístek poskytne škola
-    termíny jednotné zkoušky: 12. a 16.4.2018 pro čtyřleté obory
                                             13. a 17.4.2018 pro víceletá gymnázia
    náhradní termíny: 10.5.2018 pro řádně omluvené na první termín
                               11.5.2018 pro řádně omluvené na druhý termín

Vyplnění přihlášky
-    na přihlášky se uvádějí dvě školy nebo dva obory vzdělávání z jedné školy
-    obě přihlášky se vyplňují stejně
-    uvedené pořadí škol nevyjadřuje preferenci, ale místo a datum konání jednotné zkoušky
-    lékařský posudek se vyplňuje jen tehdy, je-li to na daný obor požadováno
-    pro druhé kolo počet přihlášek není omezen, uvádí se jen jedna škola na přihlášku

Odvolání
-    nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí
-    odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí se podává do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Zápisový lístek
-    odevzdává se do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků
-    osobně nebo doporučeně
-    nelze brát zpět, pouze v případě kladně vyřízeného odvolání

 

Kalendář akcí

Meteo stanice

Aktuální teplota: 8,4 °C
Tlak vzduchu: 1017,14
Rychlost větru: 0,0 m/s
Data v čase: 02:42:44,
dne 22.10.20

progeCAD Professional

Používáme progeCAD Professional od SoliCAD.com

více informací zde...

Evropský sociální fond

 

Škola je zapojená do projektů ESF - Investice do rozvoje vzdělání.

Ocenění scio.cz

Naše škola má ve svých řadách žáka, který dosáhl výborného výsledku v testování.

více informací zde...

Zelená škola

Škola je zapojena do projektu recyklace elektroodpadu ve školách – Zelená škola

více informací zde...

HKFree

Děkujeme občanskému sdružení HKFree, které naši školu bezplatně připojilo kvalitní linkou do sítě internet.

více informací zde...