ZŠ Bezručova

Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové

|

Volby do školské rady

Na ZŠ Hradec Králové, Bezručova ulice 1468 proběhnou v úterý 14. listopadu 2017 volby 2 členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků, tedy rodičů.

Volby se budou konat v centrální chodbě školy od 16:00 do 18:00, hlasování bude tajné.  Právo zúčastnit se voleb mají všichni zákonní zástupci žáků školy, podle připraveného seznamu. Členové přípravného výboru, kteří budou volby zajišťovat, mají právo požádat voliče o prokázání totožnosti jakýmkoliv osobním průkazem s fotografií. Každý zákonný zástupce má jeden platný hlas, platí to i v případě, že z rodiny chodí do školy více dětí.

Volební akt proběhne v souladu s platnými předpisy. Budeme se při tom řídit hlavně § 102 odst. 2 pís.b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Po vstupu do školy se proto zastavte u stolků s volební komisí, kde se zaregistrujete a obdržíte volební lístky. Na každém z nich bude napsáno jméno jednoho kandidáta. Z výše uvedených tří navržených členů vyberete dva a lístky s jejich jmény vhodíte do připravené volební urny, třetí lístek pak odhoďte do koše. O výsledcích voleb budete informováni do konce týdne.

Podle stanoveného harmonogramu byla ukončena registrace kandidátů do školské rady, kteří se svou nominací vyjádřili souhlas. Jsem přesvědčen, že výběr byl odpovědný a ve všech případech se jedná o velmi schopné lidi, seznámené s problematikou školy. Jsou to:

  • Petra Beranová, referentka – právní odbor FN v Hradci Králové, syn Adam 6. B a dcera Beáta 1. A
  • Mgr. Iva Bejjany, učitelka, dcera Ella 2. A
  • Mgr. Adéla Veisová, učitelka, dcery Anna 5. B a Nella 3. B

 

Děkuji členům současné školské rady za spolupráci a vstřícný přístup.

V Hradci Králové

2. 10. 2017

                                                                                               František Obr

                                                                                                ředitel školy

Kalendář akcí

Meteo stanice

Aktuální teplota: 0,0 °C
Tlak vzduchu: 0,00
Rychlost větru: 0,0 m/s
Data v čase: 14:03:39,
dne 16.12.20

progeCAD Professional

Používáme progeCAD Professional od SoliCAD.com

více informací zde...

Evropský sociální fond

 

Škola je zapojená do projektů ESF - Investice do rozvoje vzdělání.

Ocenění scio.cz

Naše škola má ve svých řadách žáka, který dosáhl výborného výsledku v testování.

více informací zde...

Zelená škola

Škola je zapojena do projektu recyklace elektroodpadu ve školách – Zelená škola

více informací zde...

HKFree

Děkujeme občanskému sdružení HKFree, které naši školu bezplatně připojilo kvalitní linkou do sítě internet.

více informací zde...