ZŠ Bezručova

Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové

|

Školní psycholožka

Poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy.

Školní psycholog - Mgr. Petra Jendeková

působí na naší škole od září 2017. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy. Zaměřuje se na problémy žáků ve školním prostředí. Školní psycholog spolupracuje a konzultuje své služby s metodikem prevence, výchovným poradcem a vedením školy.

Školní psycholog nabízí žákům konzultační a poradenské služby v oblasti:

 • Výukových a výchovných obtíží
 • Pomoc při řešení náročných životních situací
 • Krizové intervence
 • Kariérové poradenství při výběru studijního nebo profesního zaměření

V jakých situacích se na něho mohou žáci obrátit?

 • Když jim učení nejde, jak by chtěli. 
 • Když nevědí, jak se učit.
 • Když se necítí dobře ve třídě.
 • Když mají problémy se spolužáky nebo učiteli.
 • Když potřebují poradit při výběru střední školy.
 • Když je trápí něco osobního (hádka s kamarádem, tréma při zkoušení, události doma).

Školní psycholog nabízí konzultační a poradenské služby rodičům žáků školy. V jakých situacích se na školního psychologa mohou obrátit rodiče?

 • Když se chtějí poradit o způsobu vedení dítěte s potížemi v oblasti učení nebo chování.
 • Když se nedaří na něčem domluvit s učitelem jejich dítěte.
 • Když mají pocit, že jejich dítě začalo experimentovat s návykovými látkami.
 • Když se v rodině dějí podstatné změny nebo se řeší problémy.
 • Když si všimnou změn v chování svého dítěte, které mohou avizovat psychické potíže (strach, nevolnost, vyhýbání se škole, uzavřenost, apod.).

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

Pro systematickou poradenskou práci s dítětem je nezbytný individuální souhlas rodiče. Individuální souhlas udělují psychologovi rodiče jednorázově na předtištěném formuláři, který obsahuje přesnou informaci o činnosti (činnostech), kterou bude psycholog s dítětem vykonávat. Obsah konzultací je důvěrný. Školní psycholog poskytuje informace, podléhající informovanému souhlasu rodičů, škole nebo jiným institucím pouze se souhlasem rodičů dítěte.

Dokumenty související s prací školního psychologa najdete na našem webu v sekci Naše škola - Dokumenty ke stažení 

V případě zájmu o nabízené služby doporučujeme kontaktovat výchovného poradce:

Mgr. Miluše Kornfeldová

Kontakty:

Školní psycholog

e-mail: jendekova.petra@bezrucka.cz

 

Výchovný poradce

e-mail:kornfeldova@bezrucka.cz

telefon: 495523031-108
 

Školní psycholog působí ve škole:

Pondělí: 07,00 - 11,30 hodin ve škole

úterý:    12:30 - 18:00 (na odpolední hodiny je nutno se objednat)

Kalendář akcí

Meteo stanice

Aktuální teplota: 0,0 °C
Tlak vzduchu: 0,00
Rychlost větru: 0,0 m/s
Data v čase: 14:03:39,
dne 16.12.20

Podpora duševního zdraví

Ve spolupráci s Ped-psych. poradnou jsme zapojeni do projektu na podporu duševního zdraví žáků a pedagogů, který je financován z norských fondů.

více informací zde...

progeCAD Professional

Používáme progeCAD Professional od SoliCAD.com

více informací zde...

Evropský sociální fond

 

Škola je zapojená do projektů ESF - Investice do rozvoje vzdělání.

Ocenění scio.cz

Naše škola má ve svých řadách žáka, který dosáhl výborného výsledku v testování.

více informací zde...

Zelená škola

Škola je zapojena do projektu recyklace elektroodpadu ve školách – Zelená škola

více informací zde...

HKFree

Děkujeme občanskému sdružení HKFree, které naši školu bezplatně připojilo kvalitní linkou do sítě internet.

více informací zde...