ZŠ Bezručova

Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové

|

Základní údaje a výpůjční doba

Základní údaje o naší knihovně, jejím členění, počtu svazků a výpůjční doba pro žáky školy.

Základní údaje o naší knihovně

 • Knihovna na naší základní škole je od jejího založení, tj. zhruba od r. 1974.
 • Novou podobu centralizované funkční knihovny pak dostala pod vedením vychovatelky družiny Lídy Perunové, a to zhruba v letech 1995-1996.
 • Knihovna není evidována u MK ČR.
 • Velikost a složení fondu - ca. 8500 ks, převážně sady doporučené četby, naučná literatura a encyklopedie
  Vybavení knihovny:
 • Knihovna je umístěna v prostorách školní družiny ve dvou místnostech a slouží zároveň jako jedno oddělení družiny převážně pro žáky 3.ročníku.
 • Větší místnost slouží jako čítárna. Je zde k dispozici počítač pro elektronické vedení v knihovnickém systému KP Win, v němž jsou knihy evidovány a přes tento systém se i půjčují.
 • Menší místnost je vybavena 5 počítači s přístupem na internet, které jsou k dispozici žákům při studiu či pro práci v knihovně. Jsou zde také umístěny další knihy pro učitele, metodické příručky, pedagogická literatura.

Výpůjční doba

 • Pondělí        9,35-12,30
 • Úterý            9,35-12,30            13,35-14,20
 • Středa          9,35-11,40
 • Čtvrtek         9,35-12,30
 • Pátek                                           12,00-12,30

Zodpovědný pracovník: Iveta.Kratochvílová

Kalendář akcí

Meteo stanice

Aktuální teplota: 0,0 °C
Tlak vzduchu: 0,00
Rychlost větru: 0,0 m/s
Data v čase: 14:03:39,
dne 16.12.20

Podpora duševního zdraví

Ve spolupráci s Ped-psych. poradnou jsme zapojeni do projektu na podporu duševního zdraví žáků a pedagogů, který je financován z norských fondů.

více informací zde...

progeCAD Professional

Používáme progeCAD Professional od SoliCAD.com

více informací zde...

Evropský sociální fond

 

Škola je zapojená do projektů ESF - Investice do rozvoje vzdělání.

Ocenění scio.cz

Naše škola má ve svých řadách žáka, který dosáhl výborného výsledku v testování.

více informací zde...

Zelená škola

Škola je zapojena do projektu recyklace elektroodpadu ve školách – Zelená škola

více informací zde...

HKFree

Děkujeme občanskému sdružení HKFree, které naši školu bezplatně připojilo kvalitní linkou do sítě internet.

více informací zde...