ZŠ Bezručova

Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové

|

Výpůjční řád naší knihovny

Najdete zde obecné zásady výpůjčního řádu, zásady půjčování knih pro žáky a zásady půjčování knih pro učitele.

Výpůjční řád naší knihovny:

Obecné zásady:

 • Knihy jsou půjčovány zdarma.
 • Knihy jsou půjčovány knihovníkem, evidence je vedena na počítači knihovnickým systémem.
  Otevírací doba knihovny je zveřejněna vždy počátkem školního roku a je vyvěšena před knihovnou, pro informaci pedagogů i ve sborovně.
 • Ztratí-li čtenář vypůjčenou knihu, je povinen po dohodě s knihovníkem nahradit ztrátu.

Zásady půjčování knih pro žáky:

 • Knihy jsou půjčovány na dobu jednoho měsíce. O výjimce rozhodne knihovník individuálně. Výpůjčky lze prodloužit.
 • Není-li kniha včas vrácena, je žák upozorněn prostřednictvím knihovníka nebo třídního učitele; nevrátí-li knihu ani tehdy, jsou vyrozuměni rodiče prostřednictvím žákovské knížky. Další opatření po dohodě s vedením školy.
 • Žáci nižšího stupně mají přístup do knihovny v době vyučování pouze s třídním učitelem. Výjimku uděluje třídní učitel po dohodě s knihovníkem. Jinak mohou žáci 1.stupně navštívit knihovnu v době pobytu ve školní družině (v úterý lze využít otevírací dobu až do 15,30).
 • Žáci vyššího stupně mohou  knihovnu navštěvovat s učitelem, o velké přestávce a v otevírací dobu knihovny.
 • Při ukončení docházky na naší školu je žák povinen předložit třídnímu učiteli potvrzení o navrácení všech vypůjčených knih.

Zásady půjčování knih pro učitele:

 • Knihy jsou půjčovány na dobu neurčitou s přihlédnutím na potřeby vyučujících.
 • Vyučující, který má knihy půjčeny dlouhodobě, musí alespoň 1 x ročně provést fyzickou inventuru knih na základě vydaných inventurních seznamů vydaných knihovníkem. Při této inventuře doporučujeme, aby vyučující zvážil, zda knihu opravdu potřebuje a eventuelně ji vrátil do knihovny pro potřebu svých kolegů.
 • Zvláštní pravidla jsou určena pro půjčování tzv. „SAD“ knih. Tato pravidla jsou určována knihovníkem individuelně s přihlédnutím k frekvenci půjčování daného titulu a požadavků ostatních tříd.
 • Při ukončení pracovního poměru na naší školu je učitel  povinen předložit vedení školy potvrzení o navrácení všech vypůjčených knih.

 

Romana Gondová, knihovnice                                                         František Obr, ředitel školy

V Hradci Králové 1. 9. 2013

Kalendář akcí

Meteo stanice

Aktuální teplota: 0,0 °C
Tlak vzduchu: 0,00
Rychlost větru: 0,0 m/s
Data v čase: 14:03:39,
dne 16.12.20

Podpora duševního zdraví

Ve spolupráci s Ped-psych. poradnou jsme zapojeni do projektu na podporu duševního zdraví žáků a pedagogů, který je financován z norských fondů.

více informací zde...

progeCAD Professional

Používáme progeCAD Professional od SoliCAD.com

více informací zde...

Evropský sociální fond

 

Škola je zapojená do projektů ESF - Investice do rozvoje vzdělání.

Ocenění scio.cz

Naše škola má ve svých řadách žáka, který dosáhl výborného výsledku v testování.

více informací zde...

Zelená škola

Škola je zapojena do projektu recyklace elektroodpadu ve školách – Zelená škola

více informací zde...

HKFree

Děkujeme občanskému sdružení HKFree, které naši školu bezplatně připojilo kvalitní linkou do sítě internet.

více informací zde...