Fotografie zachycují stav z jara 2014, některé místnosti mají modernizované vybavení, ze školní družiny byly odstraněny všechny počítače, které používali žáci ke hraní.

Virtuální prohlídka všech učeben, chodeb a venkovních prostor školy

 


Orientační plán školy s virtuální prohlídkou venkovních prostor (klikněte na kamerku) pro zobrazení na stránkách 360cities.net
Virtuální prohlídka učeben a chodeb školy

104

těl. 1

113

posil.

 

přízemí

 

1. poschodí

 

2. poschodí

 

chodby

 

126-7

herna 3

129

herna 6

130-1

herna 4

111

těl. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123-4

herna 2

133-4

herna 5

Tělocvičny

      

 

 

71

kabinet

 

67

kabinet

návštěv.

místnost

 

 

42

fyzika

43

kabinet

44

výtvarka

 

121-2

herna 1

 

136-7

knih. 01

 

 

70

 

66

Atrium 2

 

2. poschodí

 

 

138

knih. 02

 

92

herna 7

 

69

65

49

48

zeměpis

47

46

45

kabinet

 

Družina a jídelna

 

 

 

68

 

64

 

U  12

 

jídelna2

jídelna1

 

 

 

          

63

kabinet

Školník

30

kabinet

31

chemie

32

kabinet

33

přírod.

34

vých. p.

 

Př. centrum -  1  -  2  -  3

 

90

kabinet

 

U5  1. stupeň  + AJ

Atrium 1

 

1. poschodí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

počítače

38

37

počítače

36

35

kabinet

 

 

 

 

 

 

 

 

 Šatny 

 

2. stupeň a kanceláře

 

 

14

kabinet

16

počítače

 

 

 

 

3

zástupci

4

kancel.

5

ředitel

8

sborov.

9

kuchyňka

 

 

U  10 - 1. stupeň

přízemí

 

17

keramika

 

 

1. poschodí

 

29

28

27

26

25

kabinet

 

 

88

87

86

kabinet

 

84

kabinet

83

82

81

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 Dílna

Sklad a strojovna

 

 

přízemí

 

Bufet

 

 

 

 

 

 

78

77

76

hudeb.

 

75

kabinet

74

73

72

Vchod